Sağlıklı Yaşam Tarzı
14 Şubat 2021

Sağlıklı Yaşam Tarzı

Sağlık Nedir?

Denizde kum, tıpta sağlık tanımı. Sağlığın tanımı o kadar çok yapılmıştır ki kitaplar doldurur ve hepsi de kendine göre haklıdır. Genel olarak “sağlık” iyi olma halidir, yani vücudun organlarının, sistemlerinin normal fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmesi ve bu sırada herhangi bir ağrı, sızı, rahatsızlık vermemesidir. Başka bir deyişle hasta olmama durumuna sağlık denir. Bu tür tanımlarda bir eksiklik hissedildiği için son yıllarda tanıma “bedensel” yanında “ruhsal” iyilik hali de eklendi. Aslında buna ruhsal yerine “psişik” demek daha doğru, zira ruh bir cevher olduğu için hastalanması, kirlenmesi, bozulması olanaklı değildir.

Bu organik ve inorganik biyolojik beden ile duyusal, duygusal ve bilişsel (ya da bilinçsel) psişik beden yanında son yıllarda insanın bir de enerjetik bedeninden söz edilmeye başlanmıştır. Aslında binlerce yıldır geleneksel tıp çevrelerince bilinen konu son yıllarda modern tıpla uğraşan hekimlerin bazılarının da dikkatini çekmeye başlamıştır. Dolayısıyla sağlık, biyolojik, psişik ve enerjetik iyi olma hali veya denge durumudur diyebiliriz.

Sağlıklı Kalma Yöntemleri

Tüm bunları göz önüne alarak modern dünyada sağlıklı olmanın ve kalmanın yöntemlerini/ formüllerini şöyle sıralayabiliriz; biyolojik beden sağlığı için dengeli beslenme, düzenli spor, yeterli uyku, çevresel kirliliklerden arınma (sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak, içinde yaşadığımız ortamların hijyenini sağlamak vs); psişik beden sağlığı için bilimsel tutum, felsefi anlayış, sanatsal duyarlılık*, kendine sevgi ve çevreye saygı; enerjetik beden sağlığı için bazı egzersizler ve korunma.

Görüldüğü gibi aslında yeni sağlıklı yaşam anlayışı tek başına bir konuya odaklanmıyor, bir sorunu düzeltince her şeyin düzeleceğini iddia etmiyor. Sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak bir yaşam tarzı artık.

Sağlıklı Yaşamın Adımları

Burada ilk adım bireyin bunun farkındalığına varması, ikinci adım bunu istemesi / buna gerçekten ihtiyaç duyması  ve üçüncü adım kendisini güdüleyerek / motive ederek eyleme geçmesidir. Bu zor bir iştir, çünkü yılların kazandırdığı alışkanlıklardan, bağımlılıklardan vazgeçmek kolay değildir.

Şunu unutmamak gerekiyor, sağlıklı olmak bir hedeften çok bir süreçtir ve hiç bitmeyecektir. Aksi takdirde bugüne kadar yapılan diyetlere dönecektir iş, birkaç hafta kendini sık ve belirlenen kiloya in sonraki ilk gün bunu kutlamak için ziyafet düzenle ve birkaç ay içinde aynı kiloları tekrar al…

İlerleyen günlerde bu maddeleri çok da uzatmadan açacağımız yazılarımızı sizlerle paylaşacağız.

Dr. Emin Ali Tutuncu / 28.07.2020 / Antalya

( instagram: @eminalitutuncu – wa.me/0905443097978 )

*Metin Bobaroğlu

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Canlı Yardım